TnS Electric består av två elektriker som har erfarenheter från båda sidorna av sundet.

Då vi länge diskuterat skillnaderna på hur man hanterar elföretag i Sverige och Danmark har vi kommit fram till att genom att ta det bästa frän båda världar kan vi driva ett företag olikt andra på marknaden.

TnS Electric är ett företag som drivs av vår passion för säkra elinstallationer för våra kunder.

Vi har båda två lång erfarenhet inom yrket, ett stort nätverk och gedigen yrkeskunskap.

Med denna erfarenhet i ryggsäcken och vår gemensamma syn på personalkultur i fungerande och stabila företag kommer vi att tryggt växa på marknaden och inom några år vara ett välkänt elföretag som man vill anlita och som man vill jobba för.

e-mail adress: molgaard@tns-electric.se

telefonmummer: 0763362557

organisationsnummer: 559201-0747

"© By Bon-Bong Web Design