e

miljöpolicy

Vår planet är vårt hem och vi måste vara rädd om vårt hem och därför jobbar TnS electric Ab för att lämna ett så litet miljöavtryck så möjligt efter sig.

Vi källsorterar vårt avfall för största möjliga återvinning. Vi vill fokusera extra mycket på insamling och återvinning av koppar, plast och wellpapp men även elektrronikskrot, ljuskällor och batterier är viktiga att återvinna.

Vi arbetar för att ständigt hitta energieffektiva material och produkter som är bra miljöval och återvinningsbara i samband med att vi ställer krav på våra leverantörer.

Vi skall verka för minskat spill av material. Vi skall se till att våra transporter och resor är effektiva för att minimera föroreningar.

Vi skall verka för att göra våra kunder mer medvetna om miljön vid val av material.

Vår personal skall ha löpande utbildning och information så att de har goda kunskaper i området.

e-mail adress: molgaard@tns-electric.se

telefonnummer: 0763362557

organisationsnummer: 559201-0747

"© By Bon-Bong Web Design