e

För företag

Kontorsombyggnad

Installation av datanät, fiber och koppar

Service och underhåll för fastighetsbolag

Omdragning av elinstallation

Service och underhåll av industriinstallationer

Programering av mindre plcstyrningar

Service och ombyggnad av styrning till industrimaskiner

Ombyggnad av butikslokaler

Service och underhåll av butiker

m.m

e-mail adress: molgaard@tns-electric.se

telefonnummer: 0763362557

organisationsnummer: 559201-0747

"© By Bon-Bong Web Design